Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Fundacje i stowarzyszenia

Nazwa stowarzyszenia Informacje
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Płocku www.pck.org.pl/plock
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku http://www.pkps.plock.org.pl
Caritas Diecezji Płockiej http://www.plock.caritas.pl
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej http://srkplock.pl
Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockie” pod wezw. Bł. Urszuli Ledóchowskiej http://www.hospicjum.org.pl
Dom Samotnej Matki, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia https://www.milosierdzieplock.pl
Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów w Płocku http://www.psklubabstynenta.blogspot.com
Bank Żywności w Płocku - Związek Stowarzyszeń https://www.bankzywnosciplock.pl
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku http://www.bratalbert.pl
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Płocku http://seniorzy.mcps.com.pl
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Płocku http://www.pzn.org.pl/
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Płocku http://www.pzg.plocman.pl/
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy http://www.tpdplock.pl/
Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych http://www.kombatantpolski.pl/
Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” Adres: ul. 3 Maja 18, 09-402 Płock
tel.: 24 266 98 90
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego https://www.ptsr.org.pl
Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Adres: ul. Płoskiego 6/1, 09-400 Płock
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą przy O/TPD w Płocku https://diabetyk.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” http://www.jestemplock.org
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „SILNI RAZEM” http://silnirazem.eu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” http://www.razemlepiej.org.pl
Stowarzyszenie Pomocowe „Bliżej Siebie” w Zakrzewie Adres: Zakrzewo 26, 09-460 Mała Wieś
Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej Oraz Ludzi w Podeszłym Wieku - Koszelew http://dpskoszelew.pl/stowarzyszenie.html
Mazowieckie Stowarzyszenie Charytatywne „Homo Homini” Adres: Barcikowo 21, 09-472 Słupno
Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***