Czwartek, 8 czerwca 2023 r. Imieniny Medarda, Maksyma, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Warsztaty terapii zajęciowej

W ramach przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, na terenie powiatu płockiego działa 6 warsztatów terapii zajęciowej (wtz).

Warsztaty działają na podstawie zapisów art. 10, 10a i 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2284). O uczestnictwo w warsztacie może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 18 lat i posiada wpis w orzeczeniu o możliwości uczestnictwa w zajęciach wtz - pkt. 4 ww. orzeczenia.

Na terenie powiatu płockiego funkcjonuje 6 poniższych warsztatów terapii zajęciowej:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie,
adres: Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B; 09-470 Bodzanów, tel.: (24) 260-67-10 lub (24) 260-67-15,
liczba miejsc: 50
poczta@dps-nadjarem.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zakrzewie prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
adres: Zakrzewo Kościelne 14; 09-460 Mała Wieś, tel.: (24) 231-41-47,
liczba miejsc: 45
zakrzewo@domypomocy.pl, wtzzakrzewo@interia.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu prowadzony przez SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ OSÓB PRAWNYCH „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH” w Drobinie,
adres: ul. Piotrkowska 4A Mirosław; 09-472 Słupno, tel.: 514-131-261,
liczba miejsc: 30
wtzmiroslaw@gmail.com,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzony przez FUNDACJĘ PANACEUM w Płocku,
adres: Koszelew 2; 09-530 Gąbin, tel.: (24) 266-40-22 lub 503-873-403,
liczba miejsc: 45
fundacja.panaceum@wp.pl, wtzfundacjapanaceum@wp.pl,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeninie prowadzony przez STOWARZYSZENIE AKADEMIA PRAKTYKI I INNOWACJI w Męczeninie,
adres: Męczenino 27; 09-451 Radzanowo tel.: 572 592 146
liczba miejsc: 50
wtzmeczenino@interia.eu, stowarzyszenieapii@gmail.com

Warsztat Terapii Zajęciowej w Machcinie prowadzony przez FUNDACJĘ PANACEUM w Płocku,
adres: Machcino 47, 09-411 Biała tel.: 500-755-577
liczba miejsc: 60
fundacja.panaceum@wp.pl.

Dzięki istnieniu ww. placówek osoby niepełnosprawne poprzez różne techniki terapii zajęciowej mają możliwość usamodzielnienia się. W szczególności niepełnosprawni uczestnicy warsztatów są uczeni wykonywania różnych czynności życia codziennego. W efekcie uczą się zaradności, rozwijają psychofizyczną sprawność oraz nabywają podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Warsztaty umożliwiają uczestnictwo w szkoleniu zawodowym oraz umożliwiają podjęcie pracy.

19.09.2022

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***