Środa, 7 czerwca 2023 r. Imieniny Roberta, Wiesława, Ariadny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Zaopatrzenie

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:

Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - działanie to dzieli się na dwa zadania:

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jednak taki sprzęt musi być zalecony przez lekarza specjalistę, ponieważ nie przy każdej jednostce chorobowej może być zastosowany dany sprzęt rehabilitacyjny.

Ważne!

Osoba niepełnosprawna nie może dokonać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przed podjęciem decyzji przez PCPR w Płocku o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy. Maksymalne dofinansowanie przez PCPR może wynosić do 80% całkowitego kosztu zakupu sprzętu, minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej wynosi 20%.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - sprzęt rehabilitacyjny (ODT - 60 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 107 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (PDF - 187 KB)

Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (PDF - 100 KB)

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku posiadania orzeczenia i dofinansowania z NFZ osoba może zakupić przed uzyskaniem dofinansowania. Przedmioty ortopedyczne są to przedmioty niezbędne do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, tj.: protezy, ortezy, kołnierze, obuwie ortopedyczne, kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, foteliki do siedzenia dla dzieci, pełzaki, pionizator i inne. Środki pomocnicze są to przedmioty ułatwiające lub wspomagające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, tj.: soczewki, szkła okularowe, pomoce optyczne, protezy oka, aparaty słuchowe, systemy FM, cewniki, pieluchomajtki, krtań elektryczna, protezy powietrzne, piersi, poduszki i materace przeciwodleżynowe i inne. Pełny wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Ważne!

Wszystkie rzeczy zakupione przez osobę niepełnosprawną przed wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego nie podlegają dofinansowaniu.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc do zakupu przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego w wysokości:

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (ODT - 59 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 135 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (DOCX - 21 KB)

Informacja (PDF - 105 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie centrum lub telefonicznie 24 267-68-34.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogš zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Kompletne wnioski sš rozpatrywane w cišgu 30 dni od dnia złożenia. W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będš rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

17.02.2023

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***