Piątek, 7 października 2022 r. Imieniny Marii, Marka, Amalii

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Dzień Seniora 2022 „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Plakat informacyjny - Dzień seniora 2022 -

Dzień Seniora w ZUS!


Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo", odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich - bezpłatny.


Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń - prelekcji i konsultacji - które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury. (więcej informacji)

Treść informacji (DOCX - 62 KB)

dyżury telefoniczne (PDF - 424 KB)

06.10.2022


Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (PDF - 239 KB)


04.10.2022


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie Warsztatów z zakresu autoprezentacji w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść ogłoszenia (DOCX - 839 KB)

Treść ogłoszenia (PDF - 487 KB)


Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia.

Odpowiedź z dnia 28.09.2022 na zapytanie do ogłoszenia. (DOCX - 745 KB)

20.09.2022


Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i Pasja”

Baner informacyjny Dnia Osób z Niepełnosprawnością

Szczegółowe informacje o wydarzeniach DON Płock.

02.09.2022

Program Dobry Start 300+

Baner informacyjny programu

Szczegółowe informacje Treść informacji (DOCX - 47 KB)

20.07.2022


Piknik integracyjny w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

W związku z realizacją zadania nr 5 w III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 08 lipca 2022 roku został zorganizowany Piknik integracyjny na terenie placu piknikowego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. W pikniku udział wzięli uczestnicy projektu tj.: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą w wieku 15 -25 lat, osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, osoby w wieku aktywności zawodowej korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, a także opiekunowie i osoby ze środowiska uczestników projektu. Piknik profesjonalnie zorganizowała firma RECON Paweł Jabłoński z Płocka.

Podczas wydarzenia organizator zapewnił m.in.:

Realizacja zadania miała na celu w szczególności:

Zdjęcia z pikniku

14.07.2022


Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji” która odbyła się w dniach 31 maja - 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Swidwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem www.youtube.com można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujšce tematy:

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Maciej Patynowski

Zdjęcia z konferencji

23.06.2022


Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (DOCX - 760 KB)

09.06.2022


Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 30.05.2022

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

06.06.2022


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 w III edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 45 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.

I tura odbyła się w dniach 11.05.2022 r.-13.05.2022 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą,

II tura miała miejsce w dniach 18.05.2022 r.-20.05.2022 r. dla osób z niepełnosprawnością,

III turę przeprowadzono w terminie 25.05.2022 r.-27.05.2022 r. dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez podmiot ekonomii społecznej Fundację Wrzos z Lidzbarka, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp.

Warsztaty odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, gdzie uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie. W ramach warsztatów zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek projektu oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Zdjęcia z warsztatów

01.06.2022


Ogłoszenie o zamówieniu na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Treść informacji (DOCX - 833 KB)

27.05.2022


Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść informacji (PDF - 239 KB)

08.04.2022


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach III edycji projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Treść ogłoszenia (DOCX - 836 KB)

25.03.2022


Szanowni Państwo

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dysponuje miejscem noclegowym, które może być przyznane osobie (rodzinie) w kryzysie na okres do 3 miesięcy (bez względu na dochód). Jest to forma świadczenia udzielanego w ramach interwencji kryzysowej dedykowana osobom zamieszkałym na terenie powiatu płockiego wymagającym pomocy w formie zapewnienia czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania, w szczególności z powodu doświadczania przemocy w rodzinie.

Udzielenie schronienia następuje po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu skierowania na pobyt przez Dyrektora PCPR w Płocku. Skierowanie może być wydane po wstępnym rozeznaniu sytuacji osoby (rodziny) wnioskującej o udzielenie schronienia i dokonaniu uzgodnień pomiędzy tą osobą (rodziną), a pracownikiem PCPR w Płocku przy współpracy z właściwym miejscowo Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Jednocześnie informujmy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku udziela się bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, które przysługuje (bez względu na dochód) osobom i rodzinom z terenu powiatu płockiego doświadczającym sytuacji kryzysowej. Poradnictwo specjalistyczne ukierunkowane jest na pomoc w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej i polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego oraz wszelkich informacji z dziedziny: prawa, medycyny, psychologii i pedagogiki mających zastosowanie w sytuacji związanej z kryzysem.

07.03.2022


Od 1 marca 2022 r. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Płocki do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl

System SOW umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną - poprzez uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, jego podpisanie i złożenie oraz dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, podpisanie jej i rozliczenie dofinasowania.

Do e-wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać załączniki, wypełnić, a następnie w formie również skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, a chcieliby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW winny zapoznać się z instrukcją utworzenia profilu zaufanego ogólnie dostępną na stronach internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do Modułu I i Modułu II w formie tradycyjnej (drukowanej). Zmianie uległy jedynie wzory wniosków, które zostały ujednolicony do wersji elektronicznej.

Termin naboru wniosków na Moduł I trwa:

w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr letni 2021/2022 trwa:

w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Termin naboru wniosków na Moduł II na semestr zimowy 2022/2023 trwa:

w formie drukowanej i elektronicznej: od dnia 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Aktywny Samorząd" można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - http://www.pcpr.plock.pl w zakładce Programy PFRON - Aktywny Samorząd jak również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, pok. nr 4, lub pod numerem telefonu 242676844.

01.03.2022


Apel z 2022 r. Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo,
zwracam się ponownie z prośbą o podjęcie ścisłej współpracy ze służbami wojewody w celu identyfikacji podmiotów prowadzących bez zezwolenia placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku...

Treść informacji (PDF - 82 KB)

27.01.2022


Przypomnienie

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku.

Przypominamy, że wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G Programu przyjmowane będą w terminie do 31.01.2022 r.

Wszystkie szczegóły Programu znajdą Państwo w zakładce: Programy PFRON.

12.01.2022


ZUS - informacja w sprawie programu Rodzina 500+

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Świadczenie wychowawcze 500+.

12.01.2022


Uwaga! System Obsługi Wsparcia

W związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na 2022 rok za pośrednictwem e-usługi System Obsługi Wsparcia, wnioski na 2022 rok mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej od dnia 01.01.2022 r.

31.12.2021


Składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na 2022 rok za pomocą e-usługi System Obsługi Wsparcia (SOW)

System SOW umożliwia osobom z niepełnosprawnością i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o dofinansowanie ze środków PFRON. Cały proces weryfikacji będzie odbywał się w systemie. System SOW ułatwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym etapie. W szczególności wnioskodawca ma możliwość:

Link do strony: sow.pfron.org.pl

Przydatne linki i filmiki:

Do czego służy System SOW

Materiał informacyjny dla osób, które chcą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PFRON

Jak założyć profil zaufany

Rejestracja konta Wnioskodawcy

Nawigacja po Systemie SOW

Wszystkie informacje dostępne na stronie pfron.org.pl.

31.12.2021


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego w 2022 roku:

 1. Nr Projektu: RPMA.08.01.00-14-i423/21.
 2. Tytuł Projektu: Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej pozostawiających bez pracy w powiecie płockim (IV)”.
 3. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Kontakt do biura Projektu: tel. +48 24 267 46 60.
 5. Cel główny Projektu: celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID - 19 w powiecie płockim.
 6. Cele szczegółowe Projektu: Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu oraz uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź nabycia kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach. Wsparcie w ramach projektu będzie również skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę.
 7. Grupa docelowa: grupę docelową stanowią 433 osoby (230K, 203M) z następujących kategorii:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.
 8. Kryteria rekrutacyjne: pierwszeństwo będą miały osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup defaworyzowanych, w tym głównie kobiety (ze względu na sytuację na powiatowym rynku pracy oraz bariery jakich doświadczają zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na nim).
 9. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie: Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  • mieszkają w województwie mazowieckim (powiat płocki),
  • są osobami w wieku 30 lat i więcej,
  • nie pracują i są zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
 10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia:
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • szkolenia - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022,
  • staże - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 - grudzień 2022.
 11. Przed udzieleniem form wsparcia osoby bezrobotne zostaną objęte:
  • pośrednictwem pracy, które będzie polegało na min. informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz udzielaniu pomocy w uzyskaniu lub/i
  • poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w przypadku uruchomienia własnej firmy przeprowadzana będzie analiza predyspozycji zawodowych
 12. Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:
  • osoby bezrobotne:
   • w centrum Aktywizacji zawodowej - parter (oferty stażu) - tel. 24/267-46-83/84/85
   • w pokoju nr 24 (szkolenia) - tel. 24/267-46-69,
   • w pokoju nr 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) - tel.24/267-46-58
  • pracodawcy:
   • w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) - tel. 24/267-46-73

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
plock.praca.gov.pl

09.12.2021


Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Informujemy, że w związku z realizacją umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego", Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do III edycji projektu...

więcej informacji (DOC - 52 KB)

08.12.2021


PILNE

Ze względu na dostępne środki finansowe na 2021 rok w ramach dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych prosimy o składanie stosownych wniosków celem otrzymania dofinansowania.
Przyznane dofinansowanie należy wykorzystać do dnia 31.12.2021 r.

23.11.2021


Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż rusza nabór wniosków dotyczących zadania "Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych" realizowanego w roku 2022 r.

Wnioski prosimy składać w terminie od 10 listopada 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r.

16.11.2021


Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach II edycji Projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 6 w II edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z autoprezentacji. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warsztaty zostały podzielone na trzy tury dla danej grupy uczestników projektu:

I tura odbyła się w dniach 02-03.11.2021 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat,

II tura miała miejsce w dniach 04-05.11.2021 r. dla osób z niepełnosprawnością,

a III turę przeprowadzono w terminie 09-10.11.2021 r. dla osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem warsztatów było:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty zostały zorganizowane w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie przez podmiot ekonomii społecznej: Fundację Wrzos z Jamielnika (Lidzbark). Fundacja zapewniła wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzili warsztaty stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp. Ponadto uczestnikom zapewniono sale szkoleniowe i wyżywienie-catering.

W ramach warsztatów zorganizowano również transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe: teczkę z notatnikiem, długopis i pendrive, oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

16.11.2021


Warsztaty z zakresu komunikacji i autoprezentacji w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 3 Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla 100 uczestników projektu z 20 opiekunami z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ), działających na terenie powiatu płockiego, we wrześniu 2021 roku zorganizowano Warsztaty z zakresu komunikacji i autoprezentacji. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno- Szkoleniowym w Cierszewie na terenie gminy Brudzeń Duży.

Przeprowadzono łącznie 216 godzin warsztatów podczas trzech tur wyjazdowych.

I tura odbyła się w dniach 15-17.09.2021 r. dla 11 uczestników z WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 15 uczestników z WTZ przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Mirosławiu i 5 uczestników z WTZ Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie, w II turze w dniach 20-22.09.2021 udział wzięło 15 uczestników z WTZ Fundacji Panaceum w Koszelewie i 15 uczestników z WTZ Fundacji Panaceum w Machcinie, a w III turze w terminie 22-24.09.2021 r. w warsztatach udział wzięło 39 uczestników z WTZ przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.

Celem warsztatów było umożliwienie uczestnikom lepszego poznania siebie i swoich możliwości. Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

Warsztaty zorganizowała Firma Usługowo-Handlowa Izabela Jeziorowska Ośrodek Rekreacyjno- Szkoleniowy Cierszewo z gminy Brudzeń Duży, która oprócz zorganizowania profesjonalnych specjalistów prowadzących warsztaty, zapewniła także noclegi, wyżywienie, sale szkoleniowe, transport i ubezpieczenie dla uczestników projektu.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

30.09.2021


Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne i Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w ramach projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 i nr 7 Projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla 100 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ) działających na terenie powiatu płockiego w miesiącach czerwiec-sierpień 2021 roku przeprowadzono Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne i Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeprowadzono 72 godziny Warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w celu aktywizacji i motywacji uczestników, co umożliwi im poprawę sytuacji życiowej, w tym wejście na rynek pracy. Ramowy program warsztatów dotyczył w szczególności:

Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych również obejmowały 72 godziny i zostały przeprowadzone w celu podniesienia kompetencji życiowych uczestników, w tym przygotowania ich i umożliwienia im wejścia na rynek pracy oraz podwyższenia poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, podnoszenia ich samooceny i obniżania lęku społecznego wynikającego z sytuacji życiowej w jakiej się znajdują, tj. niepełnosprawności. Ramowy program warsztatów dotyczył w szczególności:

W warsztatach udział wzięło:

Warsztaty zorganizowała Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie, która oprócz profesjonalnego przeprowadzenia warsztatów, zapewniła także catering dla uczestników podczas zajęć.

Zdjęcia z warsztatów

30.08.2021


Reklama ZUS

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
Kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Załóż w banku swój osobisty rachunek. Dzięki temu, co miesišc, otrzymasz na ten rachunek swoje świadczenie z ZUS - bezpiecznie i zawsze na czas.

Ubankuj seniora!

Nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata bez nowych technologii. Obecnie już nawet przedszkolaki potrafią obsługiwać smartfona czy włączyć bajkę na YouTube. A co z osobami starszymi, które nie zawsze nadążają za postępem technologicznym? No właśnie - w takich sytuacjach to młode pokolenie powinno wziąć sprawy w swoje ręce.

Do wirtualnego biura jeden krok.

Zdalne prowadzenie biznesu jest dziś możliwe. Pandemia koronawirusa pokazała, że czasami nie jest to wybór, lecz konieczność. Warto więc zadbać o swoje wirtualne biuro.

Prosto na rachunek...w banku

Tradycyjne urzędy, w których trzeba czekać w kolejkach i w których traci się czas i energię, odchodzą powoli do lamusa. E-usługi są dostępne na każdym kroku i dla każdego - również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Elektronicznie można też otrzymywać z ZUS świadczenia - wystarczy założyć konto w banku i zmienić sposób wypłaty zasiłku, emerytury czy renty.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-.

29.07.2021


Apel Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo,
zwracam sie do Panącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę.
Działalnością taką zajmuja się:...

Pełna treść apelu (PDF - 707 KB)

19.08.2021


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach II edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 w II edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 45 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warsztaty zostały podzielone na trzy tury - każda dla danej grupy uczestników projektu.

I tura odbyła się w dniach 20-21.07.2021 r. dla osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, II tura miała miejsce w dniach 22-23.07.2021 r. dla osób z niepełnosprawnością a III turę przeprowadzono w terminie 26-27.07.2021 r. dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez firmę GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp. Sale szkoleniowe i wyżywienie zapewnił podmiot ekonomii społecznej Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z Płocka na terenie i przy współpracy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

W ramach warsztatów uczestnikom i uczestniczkom z opiekunami zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

29.07.2021


Reklama ZUS

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
Kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Załóż w banku swój osobisty rachunek. Dzięki temu, co miesišc, otrzymasz na ten rachunek swoje świadczenie z ZUS - bezpiecznie i zawsze na czas.

Ubankuj seniora!

Nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata bez nowych technologii. Obecnie już nawet przedszkolaki potrafią obsługiwać smartfona czy włączyć bajkę na YouTube. A co z osobami starszymi, które nie zawsze nadążają za postępem technologicznym? No właśnie - w takich sytuacjach to młode pokolenie powinno wziąć sprawy w swoje ręce.

Do wirtualnego biura jeden krok.

Zdalne prowadzenie biznesu jest dziś możliwe. Pandemia koronawirusa pokazała, że czasami nie jest to wybór, lecz konieczność. Warto więc zadbać o swoje wirtualne biuro.

Prosto na rachunek...w banku

Tradycyjne urzędy, w których trzeba czekać w kolejkach i w których traci się czas i energię, odchodzą powoli do lamusa. E-usługi są dostępne na każdym kroku i dla każdego - również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Elektronicznie można też otrzymywać z ZUS świadczenia - wystarczy założyć konto w banku i zmienić sposób wypłaty zasiłku, emerytury czy renty.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-.

27.07.2021


Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego i Warsztaty z zakresu autoprezentacji w ramach I edycji Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 2 i zadania nr 6 w I edycji Projektu pt.: "Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla łącznie 39 uczestników i uczestniczek projektu zostały zorganizowane Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego i Warsztaty z autoprezentacji. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warsztaty zostały podzielone na dwie części, w których zorganizowano po trzy tury dla danej grupy uczestników projektu.

Część I dotyczyła Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego. I tura odbyła się w dniach 22-23.06.2021 r. dla 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, II tura miała miejsce w dniach 24-25.06.2021 r. dla 10 osób z niepełnosprawnością a III turę przeprowadzono w terminie 29-30.06.2021 r. dla 6 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i 8 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem Warsztatów z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego była:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Część II dotyczyła Warsztatów z zakresu autoprezentacji. I tura odbyła się w dniach 05-06.07.2021 r. dla 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, II tura miała miejsce w terminie 07-08.07.2021 r. dla 10 osób z niepełnosprawnością, a III turę przeprowadzono w dniach 12-13.07.2021 r. dla 6 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku i 8 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Celem warsztatów było:

Program warsztatów obejmował w szczególności:

Warsztaty przeprowadzili wykwalifikowani specjaliści zapewnieni przez firmę RECON Paweł Jabłoński z Płocka, stosując następujące metody pracy: wykład, dyskusję, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentację trenerską itp.

Sale szkoleniowe i wyżywienie zapewnił podmiot ekonomii społecznej Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z Płocka na terenie i przy współpracy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

W ramach warsztatów uczestnikom i uczestniczkom z opiekunami zapewniono także transport, ubezpieczenie i materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek projektu oznaczone logo Funduszy Europejskich, na które składała się teczka z notatnikiem, długopis i pendrive.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia z warsztatów

15.07.2021


Plakat Dobry Start 300 dla ucznia

Plakat Dobry Start 300 dla ucznia. (PNG - 190 KB)

Plakat Dobry Start 300 dla ucznia. (PPTX - 378 KB)

02.07.2021


Informacja dotyczące działania integracyjnego w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 6 Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 28 maja 2021 r. dla 100 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej (skrót: WTZ) działających na terenie powiatu płockiego wraz z 20 opiekunami odbyło się Działanie integracyjne w Kinie Helios w Płocku.

Podczas realizacji zadania zastosowano się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z przepisami prawa, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Działania integracyjnego dla uczestników projektu oraz ich opiekunów zorganizowano seans filmowy: pt.: „Tajemniczy ogród” w reż. Marc Munden oraz transport.

W działaniu integracyjnym brali udział:

Działanie integracyjne miało na celu:

Zdjęcia z działania integracyjnego w galerii EFS.

31.05.2021


Realizacja Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020-2025.

Informacja z realizacji "Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020 - 2025" posłuży do zebrania danych celem oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań oraz oszacowania postępu i skutków w ramach wyżej wspomnianego Programu.

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu Płockiego po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zebrane informacje posłużą również do uwzględnienia ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania.

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu Płockiego po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym prosimy o terminowe, rzetelne i skrupulatne udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania.

Wypełniony formularz prosimy o odesłanie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.pcpr@pcpr.plock.pl

Ankieta (DOC - 98 KB)

29.04.2021


Reaguj na przemoc wobec dzieci

obrazek przemoc

Szanowni Państwo

Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację dzieci, które mogą doświadczać przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że nawet w normalnych warunkach mają one dużo mniejsze możliwości (lub żadnych) dotarcia do źródła pomocy.

Pandemia, która wymusza izolację, zamknięcie w czterech ścianach i brak bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym skazuje dzieci na utratę możliwości sygnalizowania o zjawisku przemocy w rodzinie i otrzymania wsparcia z zewnątrz.

Jeszcze trudniej jest pomóc w sytuacji zaniedbania, którego z reguły żadne dziecko nie uświadamia sobie. A tymczasem, zaniedbanie to szczególna forma przemocy, która polega na braku właściwej opieki ze strony dorosłych, w tym niezaspakajaniu potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka.

Bez wątpienia sytuacja pandemiczna będzie prowadzić do nasilenia zjawiska przemocy w rodzinie, której dodatkowym źródłem staje się bezradność i bezsilność wobec zaistniałej sytuacji. Takich konsekwencji można się spodziewać w związku z towarzyszącymi pandemii emocjami, jak niepewność co do bliższej i dalszej przyszłości, a także strach o życie, zdrowie i kondycję finansową.

Apelujemy, żeby nie ignorować żadnych symptomów mogących rodzić podejrzenie o stosowanie przemocy wobec dzieci. Należy każdorazowo reagować i podejmować działania w ramach własnych kompetencji lub zgłaszać podejrzenia do właściwych instytucji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 572 § 1 kpc: każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Szczególnie obowiązek ten ciąży na organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, pomocy społecznej i placówkach oświatowych.

Dla zwiększenia oddziaływań antyprzemocowych niezbędna jest też współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje w gotowości do współpracy i pomocy przy podejmowaniu działań we wszystkich sprawach dotyczących ochrony dzieci przed przemocą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

tel. 24 267-68-29


Reklama ZUS

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
Kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić za rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz - w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenie na konto i bądź bezpieczny.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUS.

03.03.2021


Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 w 2021 r.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego", w związku z uruchomieniem od dnia 02.01.2021 r. rekrutacji uczestników do Projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, iż na chwilę obecną nie uzyskało informacji o zaplanowanych do realizacji w 2021 r. projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020 skierowanych do mieszkańców powiatu płockiego.

21.12.2020


Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwści zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Grębiszewie. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.
Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON - należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Więcej informacji znajda Państwo na stronie PFRON.

30.07.2020


Telefon zaufania dla seniorów

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku zaprasza do korzystania z Telefonu Zaufania dla Seniorów, który przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia w chorobie, pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Telefon Zaufania czynny jest od 1 lipca w godzinach:

ZADZWOŃ POD NUMER: 661-407-727

02.07.2020


Komunikat

Komunikat w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku.

Wersja tekstowa komunikatu w sprawie telefonicznego umawiania spotkań w celu załatwiania spraw indywydualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Płocku. (DOCX - 32 KB)

25.05.2020


Archiwum aktualności - 2021 r.

Archiwum aktualności - 2020 r.

Archiwum aktualności - 2019 r.

Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***