Środa, 20 września 2017 r. Imieniny Eustachego, Filipiny, Faustyny

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Ankieta dotycząca monitoringu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku prosi o przekazanie w formie ANKIETY informacji z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019”. Przekazane przez Państwa informacje posłużą do oceny skuteczności i efektywności celów założonych w Strategii.

Ankieta do pobrania (DOCX - 15 KB)

15.09.2017


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Piknik integracyjny

27 czerwca 2017 roku na terenie Centrum Konferencyjnego nad Wisłą w Płocku odbył się piknik integracyjny dla 30 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą oraz 15 osób z niepełnosprawnością z otoczeniem. Piknik zorganizowano w ramach zadań Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o pikniku integracyjnym.

28.06.2017


Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka

W piątek 2 czerwca, na terenie posesji Państwa Danuty i Romana Lewickich, stanowiącej teren Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie, odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka.

Więcej informacji o pikniku na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

05.06.2017


„Warsztaty podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe” dla osób z niepełnosprawnością

W dniach 22-23 maja 2017 r. przeprowadzono drugi etap „Warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe”, które tym razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dla 15 osób z niepełnosprawnością i 10 opiekunów w ramach Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”.

Więcej informacji o warsztatach podnoszących kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe dla osób z niepełnosprawnością.

29.05.2017


Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16.05.2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie członków rady z działalnością i zadaniami wykonywanymi przez Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji o posiedzeniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia.

18.05.2015


Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

W dniach 11 - 12 maja 2017 r. został przeprowadzony warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX” Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe skierowany był do wychowanków zastępczych form opieki - w dwóch grupach wiekowych:

Więcej informacji o warsztacie podnoszącym kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego projektu.

16.05.2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 będą przyjmowane od 02 stycznia 2017 roku w ramach zadań:

  1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą Państwo w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, pokój 523.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie 24 267-68-34, 24 267-68-44.

02.01.2017


Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***